- +   -

Biblioteka miejsko-powiatowa w Kwidzynie


BIERZEMY UDZIAŁ
W PROGRAMACH:
Poleć znajomemu
Wyślij
dodano: 2015-10-23 18:23:32

Regulamin Biblioteki Miejsko-Powiatowej

§ 1

1. Prawo do korzystania z wypożyczalni lub czytelni w agendach biblioteki  ma każdy, kto posiada kartę biblioteczną.
2. Prawo do korzystania z Punktu Bibliotecznego w Szpitalu "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie mają pacjenci i personel szpitala.
3. Regulamin dotyczy:
       1. Wypożyczalni dla dorosłych [ul. Piłsudskiego 21],
       2. Wypożyczalni naukowej [ul. Piłsudskiego 21],
       3. Wypożyczalni dla dzieci [ul. Piłsudskiego 21],
       4. Czytelni dla dzieci [ul. Piłsudskiego 21],
       5. Sali "Przyjaźni maluchom" [ul. Piłsudskiego 21].
       6. Wypożyczalni i czytelni w Filii nr 1 [ul. Słowackiego 18],
       7. Wypożyczalni i czytelni w Filii nr 2 [ul. Grunwaldzka 54],
       8. Wypożyczalni i czytelni w Filii nr 3 [ul. Hallera 4],
       9. Punktu bibliotecznego w Szpitalu "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie [ul. Hallera 34].

 § 2


1. Biblioteka główna [ul. Piłsudskiego 21] czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 i w soboty od 10:00 do 16:00.
2. Filia nr 1 [ul. Słowackiego 18] czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 i w soboty od 10:00 do 16:00.
3. Filia nr 2 [ul. Grunwaldzka 54] czynna jest w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach od 9:00 do 16:00, wtorki  od 8:00 do 16:00 i w środy od 11:00 do 15:00.
4. Filia nr 3 [ul. Hallera 4] czynna jest w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach od 9:00 do 16:00, wtorki  od 8:00 do 16:00 i w środy od 11:00 do 16:00.
5. Punkt biblioteczny w szpitalu "Zdrowie" [ul. Hallera 34]  czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.
6. Bibliotekarz w Punkcie Bibliotecznym w Szpitalu "Zdrowie" w godzinach od 10:00 do 13:00 obsługuje pacjentów na oddziałach szpitala.
7. Bibliotekarz w Filii nr 2 w środy od 15:00 do 16:00 obsługuje czytelników w miejscu ich zamieszkania.

 

§ 3

 

1. Przy zapisie czytelnik jest zobowiązany:

1. okazać dokument tożsamości,

2. wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu,

3. zakupić kartę czytelnika.

2. Dzieci do 13 roku życia otrzymują pierwszą kartę biblioteczną bezpłatnie.
3. Osoby uczestniczące w programie "Karta Dużej Rodziny" otrzymują pierwszą kartę biblioteczną bezpłatnie.
4. Podstawą zwolnienia osób uczestniczących w programie "Karta Dużej Rodziny" z opłaty za wydanie pierwszej karty bibliotecznej jest okazanie "Karty Dużej Rodziny".
5. Czytelnicy do 16 roku życia mogą się zapisywać do biblioteki za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Czytelnik jest zobowiązany poinformować bibliotekę o zmianie danych identyfikacyjnych i adresowych.
7. Dane osobowe czytelnika wykorzystywane są tylko do celów bibliotecznych (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych).

 

§ 4

 

1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
2. Biblioteka pobiera opłaty od czytelników za wykonaniu usług reprograficznych wg. odrębnego cennika.
3. Przy wypożyczeniach szczególnie cennych pozycji bibliotekarz pobiera kaucję za wypożyczony zbiór.
4. Wysokość kaucji ustala bibliotekarz biorąc pod uwagę przydatność wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
5. Nie odebrana kaucja przechodzi na konto biblioteki po upływie 1 roku od momentu zaprzestania korzystania z wypożyczalni.

 

§ 5

 

1. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres nie przekraczający 1 miesiąca.
2. W przypadku pozycji  szczególnie poszukiwanych bibliotekarz może skrócić termin zwrotu  do 14 dni.
3. Bibliotekarz może przedłużyć  termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Limit materiałów bibliotecznych wypożyczonych we wszystkich placówkach biblioteki łącznie wynosi 10 egzemplarzy.
5. W przypadku opóźnienia z oddaniem zbiorów bibliotecznych biblioteka pobiera opłatę od czytelnika w wysokości 0,10 PLN za przetrzymany egzemplarz zbioru za każdy dzień zwłoki.
6. Opłata, o której mowa w § 5 pkt 5 naliczana jest automatycznie przez biblioteczny system SOWA2.

 

§ 6

 

1. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone  przez innych czytelników. Bibliotekarz informuje czytelnika o dostępności materiału.
2. Zarezerwowany materiał biblioteczny należy odebrać w ciągu trzech dni.
3. W razie braku poszukiwanych materiałów bibliotecznych czytelnik może otrzymać informację,  w której z najbliższych agend/filii biblioteki lub bibliotek gminnych znajduje się poszukiwana pozycja.
4. Czytelnicy mogą korzystać z usług elektronicznych biblioteki za pośrednictwem jej strony WWW:
         1. wyszukanie zbiorów bibliotecznych,
         2. zapisanie się do biblioteki,
         3. prolongata terminu zwrotu zbiorów,
         4. rezerwacja zbiorów,
         5. zamówienie kupna zbiorów.
5. Czytelnicy mogą korzystać z usługi "Zwrot w dowolnym miejscu", tzn. zwrócić wypożyczone pozycje w dowolnej agendzie biblioteki.

 

§ 7

 

1. Czytelnicy zwracają uwagę  na stan materiałów bibliotecznych w chwili wypożyczenia, a zauważone szkody zgłaszają bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik.
3. Za zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych pobierana jest opłata w wysokości ustalonej przez bibliotekarza.
4. Za wpłaconą należność czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
5. W szczególnych przypadkach biblioteka może odstąpić od egzekwowanej opłaty.

 

§ 8

 

1. Z sali "Przyjaźni maluchom" mogą korzystać najmłodsi czytelnicy biblioteki.
2. Korzystanie z sali "Przyjaźni maluchom" odbywa się zawsze pod opieką osoby dorosłej.
3. Osoby dorosłe, które opiekują się dziećmi korzystającymi z sali "Przyjaźni maluchom" zgłaszają bibliotekarzowi wszelkie uwagi związane z bezpieczeństwem i higieną na sali.
4. Za uszkodzenia wyposażenia sali "Przyjaźni maluchom" pobierana jest opłata w wysokości ustalonej przez bibliotekarza.
5. Za wpłaconą należność czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

 

§ 9

 

Czytelnik może zgłaszać swoje uwagi do Dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.

 

§ 10

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

/dyrektor BM-P/