- +   -

Biblioteka miejsko-powiatowa w Kwidzynie


Sponsor:
BIERZEMY UDZIAŁ
W PROGRAMACH:
Poleć znajomemu
Wyślij
dodano: 2019-10-29 08:40:41

Konkurs na komiks "Polska Niepodległa"

Regulamin konkursu na komiks pt. "POLSKA NIEPODLEGŁA"

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie

Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowania komiksem wśród dzieci i młodzieży;
- popularyzacja wiedzy i świadomości o naszej narodowej historii od początków istnienia państwa polskiego do czasów współczesnych;
- motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych i twórczego myślenia;
- podkreślenie faktu, że komiks posiada nie tylko charakter rozrywkowy, ale także walor edukacyjny i wychowawczy.
Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej;
- na konkurs należy dostarczyć jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość o objętości od 2 do 6 stron formatu A4.
- zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie komiksu, w którym należy przedstawić historyczne wydarzenie jakim jest odzyskanie Niepodległości przez Polskę;
- komiks może być wykonany dowolną techniką plastyczną;
- uczeń może oddać tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie;
-każda praca powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, szkołę do której uczęszcza autor pracy oraz klasę, numer kontaktowy do rodzica/opiekuna;
- w konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
Kryteria oceniania:
- prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która będzie uwzględniać: 
a) zgodność pracy z tematem konkursu;
b) oryginalność/kreatywność;
c) walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, wkład pracy 
- Komisja dokona wyboru w trybie głosowania, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Harmonogram konkursu:
- czas trwania konkursu: 04.11.2019r. - 22.11.2019r.;
- pracę należy przekazać do Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie do działu Mediateka od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00; soboty w godz. 10:00-16:00;
- ogłoszenie wyników 28.11.2019r. na stronie biblioteki i na facebook?u 
- organizator zastrzega sobie prawo do zachowania prac;
- wszystkie komiksy spełniające wymogi konkursu, zostaną umieszczone na wystawie na holu biblioteki.