- +   -

Biblioteka miejsko-powiatowa w KwidzynieBIERZEMY UDZIAŁ
W PROGRAMACH:

Jak oceniasz funkcjonowanie Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie?


Czy korzysta Pan/i z usług biblioteki?

Tak
Nie

Jak często odwiedza Pan/i bibliotekę?

Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Raz w miesiącu
Kilka razy w roku
Rzadziej
Nie odwiedzam biblioteki

W jakim celu Pan/i odwiedza bibliotekę? (wybór odpowiedzi wielokrotny)

Wypożyczam książki
Wypożyczam czasopisma
Wypożyczam książki mówione
Korzystam z czytelni książek
Korzystam z czytelni czasopism
Korzystam z Internetu
Oglądam wystawy
Uczestniczę w spotkaniach (np. autorskich, Klubu Ciekawej Książki, spotkaniach okolicznościowych, informacyjnych)
Uczestniczę w zajęciach dla dzieci i młodzieży
Uczestniczę w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i Internetu
Nie odwiedzam biblioteki
Inny cel, jaki...

Dlaczego nie korzysta Pan/i z usług biblioteki? (wybór odpowiedzi wielokrotny)

Korzystam z usług innej biblioteki
Mam duży księgozbiór w domu
Nie lubię czytać
Czytam książki i prasę w Internecie
Księgozbiór biblioteki nie odpowiada moim zainteresowaniom
Spotkania i zajęcia organizowane przez bibliotekę są dla mnie nie ciekawe
Mam trudności w samodzielnym korzystaniu ze zbiorów
Inne, jakie...

W jaki sposób poszukuje Pan/i potrzebnych informacji w bibliotece? (wybór odpowiedzi wielokrotny)

Samodzielnie w katalogu
Proszę o pomoc bibliotekarza
Bezpośrednio przeglądając zawartość regałów
Przychodzę po konkretne tytuły książek, czasopism
Uzyskuję informacje telefonicznie
Korzystam tylko z Internetu

W jaki sposób dowiaduje się Pan/i o spotkaniach i zajęciach organizowanych przez bibliotekę? (wybór odpowiedzi wielokrotny)

Z tablicy ogłoszeń w bibliotece
Z plakatów i ogłoszeń zamieszczanych w miejscach do tego przeznaczonych
Od bibliotekarza
Ze strony internetowej biblioteki
Z prasy lokalnej
Z telewizji lokalnej
Od sąsiadów, znajomych
W inny sposób, jaki...

Czy jest Pan/i zadowolona z oferowanego księgozbioru?

Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Nie

Jakie zbiory biblioteki należałoby uzupełnić Pana/i zdaniem? (wybór odpowiedzi wielokrotny)

Literatura piękna
Literatura popularnonaukowa
Zbiory multimedialne
Czasopisma, jakie ….


Jakich spotkań i zajęć biblioteka organizuje Pana/i zdaniem w ilości niewystarczającej? (wybór odpowiedzi wielokrotny)

Spotkania autorskie
Prelekcje
Wieczory poezji
Lekcje bibilioteczne
Wystawy
Spotkania okolicznościowe
Zajęcia dla dzieci
Zajęcia dorosłych

Co Pana/i zdaniem należałoby zmienić w funkcjonowaniu biblioteki?

Nastawienie niektórych pracowników do czytelników
Zakup większej liczby nowości książkowych
Zakup większej liczby tytułów czasopism
Rozszerzenie usług informatycznych
Niczego nie należy zmieniać

Jakie cechy charakteru powinien posiadać pracownik biblioteki?

Konieczna wiedza zawodowa
Twórczy
Cierpliwy
Uprzejmy
Otwarty na zmiany
Kreatywny
Wszechstronny