- +   -

Biblioteka miejsko-powiatowa w Kwidzynie


BIERZEMY UDZIAŁ
W PROGRAMACH:
Poleć znajomemu
Wyślij
dodano: 2021-09-01 16:32:44

Dostęp do usługi tłumacza języka migowego

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824 tj.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją.


Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem lub instytucją.


Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 tj.).


Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Bibliotece z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.


Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
- propozycję terminu (nie krótszy niż 3 dni robocze),
- krótkie określenie sprawy,
- kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.


Gdzie wysyłać informacje:

na adres e-mail: sekretariat@bibliotekakwidzyn.pl

lub

na adres Biblioteka Miejsko  Powiatowa w Kwidzynie, ul. Kościuszki 54, 82-500 Kwidzyn

lub

przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu 55 279 33 50 wew. 2

 

Usługa tłumacza języka migowego on-line dostępna jest w Mediatece Biblioteki, na parterze (wejście z holu głównego).