- +   -

Biblioteka miejsko-powiatowa w KwidzynieBIERZEMY UDZIAŁ
W PROGRAMACH:

Dział gromadzenia

Gromadzi, opracowuje i prowadzi pełną dokumentację zbiorów. Udziela pomocy instrukcyjno-metodycznej bibliotekom terenowym zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Prowadzi katalog centralny zawierający zbiory bibliotek miejskich i bibliotek powiatu oraz organizuje szkolenia pracowników merytorycznych miasta i powiatu przy współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku.